Gurmán Fest Bratislava


Event Details


9. ročník akcie sa v tomto roku presunie z Dostihovej dráhy do Sadu Janka Kráľa. Ohlásené bude na stránke festivalu.