Všetky príspevky Milan Krajčovič

Ako urobiť z jedného eura päť? Nechajte ľudí vystreliť si zo zemiaku pataty

olandsko patrí medzi krajiny s vysokou hustotou obyvateľstva. Podľa údajov zo stránky Wikipedia pripadá 487 obyvateľov na jeden kilometer štvorcový. Hustota obyvateľstva a dopravy je taká veľká, že občas s tým majú problémy nielen bežní účastníci premávky, ale aj všadeprítomné divé kačky, ktoré musia niekedy vo vzduchu zúrivo brzdiť, aby nevrazili do ľudí pri prelete […]