Všetky príspevky Želka Vargočková

Podsitnianske dni hojnosti – Svadba na Baďane

Pre nás prekvapenie, pre miestnych tradícia. Keď sme si raz pri poháriku vínka pochvaľovali jarmok v Pukanci, tak sme dostali odporúčanie ísť sa pozrieť na Baďan, vraj je to viac než jarmok. Baďan bol pre mňa len nejaká dedinka na úpätí štiavnických vrchov.