Súťaž o jačmennú múku – výherca

sxúťaž mala relatívne veľký ohlas, dostali sme zatiaľ zo všetkých doterajších súťaží najviac odpovedí – spolu 97. Z nich sme vybrali jedného výhercu, vlastne výherkyňu. Je ňou Zuzana Havierová. Gratulujeme a posielame cenu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page